Vrij werk

Speel met de gedachten

Het creatieve denkproces beperkt zich niet tot de funeraire sfeer. Het samenspel van woorden en letters op steen kan tot hele mooie resultaten leiden. Soms functioneel, soms louter decoratief, maar altijd een meerwaarde.

Contacteer ons vrijblijvend