Grafmonumenten in Woumen

Grafmonument
Woumen

Grafmonument op grafkelder te Woumen (Diksmuide). Dekplaat gemaakt in witsteen (Massangis), letters en data handgekapt bij De Lettermakerij. Beeld in Euville, gemaakt door Els Vermandere.